Vilka är vi

Vår Miljöpolicy

Miljöpolicy

Puls skall främja natur, kultur och friluftsliv och ge sina gäster en insikt och förståelse om naturens värde och vikten av att bevara den för framtida generationer.

– Att jobba aktivt med markägare, kommuner och myndigheter, så att känslig natur inte kommer till skada.

– Att alltid verka inom ramarna för allemansrätten, lagar och lokala förordningar.

– Att källsortera och alltid välja ett miljövänligt alternativ av de produkter och tjänster som erbjuds.