Vilka är vi

Om Försäkringar

Försäkringar

 

Bra att veta!

En ofta förekommande missuppfattning är att man tror att deltagarna är försäkrade via aktivitetsarrangörens försäkringsbolag under en företagsaktivitet. Så är Inte fallet!

Det är alltid det beställande företagets försäkringar som försäkrar den anställde under hans eller hennes företagsutövning. Dvs. om företaget beställer en aktivitet till sina anställda, så är det också det beställande företagets försäkringar som täcker sina anställda, även fast det är någon annan som utför arrangemanget! Endera via företagets gruppförsäkring för sina anställda, eller om det finns enskilda försäkringar. Detta är ofta inget problem i Sverige, då de flesta företag har en gruppförsäkring för sina anställda!

Allriskförsäkring

Undantaget är vid utförande av så kallade högrisksporter. Dessa är nästan alltid undantagna i grupp- eller enskilda försäkringar. Därför har Puls tecknat en allriskförsäkring för dessa tillfällen som gör att deltagarna alltid är försäkrade när ni utför dessa arrangemang med oss. Till högrisksporter hör aktiviteter som forspaddling, klättring, fallskärms-hoppning m.m.

Ansvarsförsäkring

Vi har även en s. k. Ansvarsförsäkring. Den träder i kraft om vi kan anses ha agerat oaktsamt på något sätt.

Resegarantilagen

För arrangörer som anordnar gruppresor där kost, logi, resa samt guideverksamhet ingår krävs att de har en resegaranti utställd enligt resegarantilagen.

Det har vi på Puls!