AKTIVITET

HLR utbildning

ORT

Alla destinationer

TIDSÅTGÅNG

ANTAL DELTAGARE

Beskrivning:

En HLR- kurs är idag avskalad och förenklad för att skapa en tydligare kunskap om livsuppehållande åtgärder. Och vad man som medmänniska kan göra för en familjemedlem eller okänd som drabbats av andnings eller hjärtstopp. Genom att vara tränad, förberedd och medveten kan man göra stor skillnad!

Kontakta oss