AKTIVITET

Plogga

ORT

Stockholm

TIDSÅTGÅNG

1 - 1,5 timme

ANTAL DELTAGARE

Max 300 deltagare

Beskrivning:

Vill ni förena nytta med nöje, då är detta aktiviteten för er. Vi ger oss ut på ett löparpass med miljön i åtanke. Längs med löparstigen plockar vi upp allsköns skräp och bråte som vi sedan samlar ihop och väger när vi kommer tillbaka. Skräpet tas med av oss till en återvinningsstation och deltagarna får med sig en insikt om att vi alla kan bidra till en renare miljö.

Kontakta oss