AKTIVITET

Stadskampen

ORT

Stockholm

TIDSÅTGÅNG

1 - 2 timmar

ANTAL DELTAGARE

Max 1 000 deltagare

Beskrivning:

Här byter vi ut naturen mot asfaltsdjungeln. Stadskampen är en aktivitet som vi genomför i ett mindre samhälle eller stad. Deltagarna delas in i lag, där målet med aktiviteten är att försöka lösa så många uppdrag under den tid de har till förfogande och därigenom tjäna så mycket poäng det bara går! En hjärnornas kamp där hög kreativitet kommer att belönas och där inget kan tas för givet!

Kontakta oss